Islamitisch Privaatrecht

50.00

 ISBN: 978-94-91898-26-6

 New product

by Ahmed Akgunduz

BOOKS
Available in Hardcopy
Publication year: 2022

ISBN: 978-94-91898-26-6

Cover: Hardcover
Number of pages: 1000 pp.

SKU: 978-94-91898-26-6 Category:

Description

Er bestaat geen scherp principieel onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht in de islâmitische wetgeving, maar er is historisch gezien een speciaal systeem ontwikkeld. Sommige geleerden gebruiken het woord Moslim burgerlijk recht, hetgeen ontleend is aan de (Arabische) term ‘al-ahwaal as-sjachsiyya(Persoonlijke Statuten) in de naslagwerken van de Fiqh (Islâmitische Recht). Maar wij geven de voorkeur aan Islamitisch Privaatrecht, omdat Moslim Burgerlijk recht juridisch gesproken iets anders betekent, i.e. het handhaven van de betrekkingen tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. In dit boekwerk willen we ingaan op de regels betreffende zeven vertakkingen van het privaatrecht, namelijk: het persoonlijk statuut of personenrecht, familierecht, erfrecht, verbintenissenrecht, eigendomsrecht, handelsrecht en het internationale privaatrecht.

Wij zullen trachten in dit werk de Islâmitische regels te verklaren of op te sommen, en niet zozeer mijn (de auteur’s) persoonlijke gezichtspunten. Er bestaat ongelukkigerwijze een misverstand in westerse landen: indien een of andere moslimgeleerde een artikel of boek schrijft, of in een interview iets over islâmitische regels betreffende een bepaald onderwerp uitlegt, schrijven de meeste westerlingen, en met name degenen die geen verstand hebben van het Islâmitisch Recht, deze gezichtspunten aan deze geleerde toe en houden hem of haar daarvoor verantwoordelijk. Bijvoorbeeld kwam er een Nederlandse journalist naar mij toe en vroeg mij over het geval van het slaan van vrouwen in de Qor’ân. Ik legde vervolgens het betreffende Qor’ân-vers aan hem uit alsmede enkele interpretaties daarvan door Profeet Mohammed en moslimjuristen. Deze journalist heeft mijn uitleg niet begrepen en veel mensen hebben mij vervolgens beschuldigd van het adviseren aan moslims om hun vrouwen te slaan. Dit klopt absoluut niet.

Het u voorliggende boekwerk is verdeeld in zeven hoofdstukken, te weten:

1) persoonlijk statuut,

2) familierecht,

3) erfrecht,

4) verbintenissenrecht,

5) eigendomsrecht,

6) handelsrecht, en

7) internationaal privaatrecht.

You may also like…