Osoel al-fiqh

25.00

 ISBN 978-94-91898-17-4

 New product

door Mhamed Aarab,

Rotterdam: IUR Press, 2019,

Pagina’s: 298 pp.

ISBN: 978-94-91898-17-4

Cover: Paperback

SKU: 978-94-91898-17-4 Category:

Description

Het vak ‘Osoel al-fiqh’ is een van de belangrijkste vakken binnen de islamitische godsdienstwetenschappen. Bij mijn weten werd er helaas nog geen volledig boek over geschreven. Er zijn wel her en der wat termen ervan gedefinieerd, maar een uitgebreide uitleg en onderzoek ervan heb ik nergens in de Nederlandse literatuur kunnen vinden. Ik heb wat artikelen van Professor Herman de Ley gezien, waarin sommige termen van dit vak behandeld worden, maar dat is lang niet voldoende en wordt ook niet benaderd vanuit de essentie van het vak zelf. Dit is ook een van de redenen die mij heeft bewogen om dit boek te schrijven.

Ik wil hiermee de student van islamitische theologie kennis laten maken vanuit het vak zelf en niet hoe buitenstaanders erover denken. Ik vind het erg belangrijk dat islamitische vakken uitgelegd worden, gebaseerd op de methodes van die vakken zelf en niet beoordeeld aan de hand van externe methodes. Neem bijvoorbeeld het vak ‘Mostalah al-hadieŝ’. Een moslim zou dit vak moeten bestuderen volgens de eigen termen en methodes en niet hoe Jantje of Pietje erover denkt. Alleen op deze manier kunnen we dat soort vakken levendig houden als moslims.

Dit boek, zoals eerder gezegd, is geschreven in termen en met eigen methodes van het vak ‘Osoel al-fiqh’ zelf. De termen en methodes van dit vak zijn lang niet makkelijk om in het Nederlands uit te leggen en te definie ren. Desondanks hebben we ons best gedaan om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke betekenis te blijven. Ik wil erop wijzen dat het boek veel onderwerpen van het vak ‘Osoel al-fiqh’ behandelt, maar dat wil niet zeggen dat men dan uitgeleerd is over het vak. Het boek is alleen als een inleiding bedoeld, en niet als een plaatsvervanger van de oorspronkelijke bronnen van het vak zelf.

 

Zoals eerder gezegd is het boek geschreven in eigen termen en methodes. Wij hebben het daarom gebaseerd op standaardwerken van de algemeen erkende geleerden van dit vak. Het is ook bekend dat ‘Osoel al-fiqh’ volgens drie methodes werd gedocumenteerd:

– De methode van de Motakallimien, de Djomhoer

– De methode van de Hanafieten

– De combinatie van deze twee methodes.

Wij hebben geprobeerd om dit werk te documenteren volgens de derde methode. Dit is een methode waarbij je de methode van de Motakallimien en de Djomhoer met de methode van de Hanafieten combineert. En dat is dus wat wij ook hebben gedaan in dit boek. Wij hebben daarvoor verschillende werken gebruikt.