Arabisch voor beginners 2

20.00

 ISBN 9789491898044

 New product

Dit boek bestaat uit acht lessen. Iedere les wordt ingeleid met de vertaling van
moeilijke Arabische woorden die in de les voorkomen in de Nederlandse, Engelse,
Franse en Turkse taal.

SKU: 978-94-918980-4-4 Category:

Description

Het boek Arabisch voor beginners – deel 2 is het vervolg op het boek Arabisch voor
beginners – deel 1, dat in september 2013 is verschenen.

Dit boek bestaat uit acht lessen. Iedere les wordt ingeleid met de vertaling van
moeilijke Arabische woorden die in de les voorkomen in de Nederlandse, Engelse,
Franse en Turkse taal. Vervolgens verschaft elke les een uitgebreide uitleg van
grammaticale verschijnselen, gevolgd door Arabische conversaties die gebaseerd
zijn op de grammatica van de les. Aan het einde van elke les komen
verschillende oefeningen aan bod.

De grammaticale verschijnselen die in elke les worden behandeld zijn ter
verduidelijking in kleur gedrukt.

In de eerste drie lessen schenk ik aandacht aan de voltooide tijd, de onvoltooide
tijd en de gebiedende wijs of de imperatief. Deze drie lessen bevatten, naast
de grammaticale uitleg van sterke en zwakke werkwoorden en de categorieën
daarvan, ook vervoegingsschema’s van verschillende soort werkwoorden. Het doel
hiervan is dat de studenten een beter inzicht krijgen in de vervoeging van sterke en zwakke
werkwoorden en vertrouwd raken met de basiselementen van de vervoeging in het
Arabisch. Deze lessen worden afgesloten met praktische schrijfopdrachten,
teneinde kennis van vervoeging uitgebreid te toetsen.

In de vierde les besteed ik aandacht aan de voorzetsels en aan de woorden die er
opvolgen. De aandacht gaat ook tijdens deze les naar het leren van het gebruik
van voorzetsels, hetgeen vaak moeilijker is dan het lijkt, vooral als dit het
gebruik van voorzetsels in het Nederlands betreft.

In de vijfde les wordt het onderwerp in een verbale zin uitgebreid behandeld. Er
worden verschillende voorbeelden gegeven waardoor de studenten dit grammaticale
verschijnsel beter kunnen begrijpen.

In de zesde les ga ik in op het onderwerp “het lijdend voorwerp”, middels de weergave
van veranderingen die een woord treffen indien dit als lijdend voorwerp in een zin voorkomt.

In de zevende les wordt aandacht besteed aan de betrekkelijke voornaamwoorden en het
gebruik daarvan.

In de achtste en laatste les komen de voegwoorden en verbindingswoorden aan bod. In
deze les wordt de betekenis van elk voegwoord weergegeven en wordt de functie
ervan uitgelegd. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de zinsdelen en zinnen
die door een voegwoord worden verbonden.