Mijn Prachtige Religie 2

10.00

 ISBN 978-9944-83-559-6

 New product

Door Faruk Salman, Nazif Yilmaz,

Recep Özdirek

Vertaald door Islamic University of Rotterdam

(IUR PRESS)

BOEKEN

Beschikbaar

Jaar van publicatie: 2013

ISBN 978-9944-83-559-6

Omslag: Paperback

Aantal pagina’s: 296

SKU: 978-9944-83-559-6 Category:

Description

• Om de interesse voor het lezen van dit boek over onze prachtige religie te stimuleren, beginnen we elk
onderwerp met een verhaal.
• Om de verzen van de Koran en de uitspraken van de Profeet Mohammed, de belangrijkste bronnen van
onze religie, te benadrukken, worden deze gepresenteerd in speciale omlijstingen.
• De fundamenten van het geloof dragen een aantal positieve aspecten bij aan ons leven. Wij hebben
geprobeerd de schoonheid van deze aspecten in het licht van Koranverzen en uitspraken van onze
geliefde Profeet zo helder mogelijk uit te leggen.
• We hebben getracht ieder hoofdstuk, ieder zelfstandig gedeelte van het boek te presenteren via korte,
licht uitdagende en zoveel mogelijk pakkende ondertitels.
• We hebben zo veel mogelijk voorbeelden, verhalen, gelijkenissen, tekeningen en illustraties verwerkt,
met de bedoeling om de onderwerpen voor de lezers visueel aantrekkelijker te maken en de leesbaarheid
te vergroten.
• We hebben getracht om mooie herinneringen van onze Profeet (moge zegeningen en vrede op hem
rusten), van zijn goede vrienden en van prominente figuren in de Islam in jullie harten op te roepen.
• Waar nodig hebben we de informatie met tabellen en grafieken uitgelegd.
• Wij hebben in bijna elk gedeelte een gedicht opgenomen, opdat jullie daarvan kunnen genieten en opdat
jullie het gedicht eventueel memoriseren.
• Wij hebben bij het verklaren van de onderwerpen gekozen voor het gebruik van gemakkelijke en
duidelijke woorden en zinnen. We hebben aan de onderwerpen alleen in beperkte mate details toegevoegd.
Bovendien hebben wij geen onderwerpen behandeld waar jullie in de toekomst waarschijnlijk nog
genoeg tijd voor zullen hebben om je er mee bezig te houden.
• Het gebed is een vorm van aanbidding waar onze verheven Heer erg veel van houdt. Daarnaast kunnen
we via het gebed met onze Heer communiceren. Het gebed is de kern en het wezen van onze aanbidding.
Het is het voornaamste teken van ons geloof. We hebben foto’s opgenomen van vrienden die hun handen
in gebed hebben opgeheven, opdat jullie met hun gebed mee kunnen doen.
• We hebben aan het eind van ieder hoofdstuk vragen toegevoegd om jullie kennis te testen.
We hopen dat jullie in jullie lieve gebeden degenen die inspanningen hebben geleverd om dit boek, “Ik Leer
de Fundamenten van het Mijn Geloof” deel 2 van de serie “Mijn Prachtige Religie”, samen te stellen en alle
andere moslims niet zullen vergeten.
Wij bidden dat jullie harten worden gevuld met geloof, jullie leven met Islam en jullie ziel met oprechtheid.
Moge de engelen jullie metgezellen zijn en goede mensen jullie vrienden.
Moge de Almachtige God jullie Geliefde en Helper zijn. Moge Allah jullie levensreis naar het Paradijs zo
aangenaam en licht doen verlopen als mogelijk is.